پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400
  • 0 کاربران آنلاین
  • 5788 بازدید کل 60065 کلیک
  • 13 بازدید امروز 148 کلیک
  • 18 بازدید دیروز 170 کلیک
  • 102 بیشترین بازدید روزانه 1356 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 362 1327
4%
ساعت 1 تا 2 386 1175
4%
ساعت 2 تا 3 349 1165
4%
ساعت 3 تا 4 358 1200
4%
ساعت 4 تا 5 310 931
3%
ساعت 5 تا 6 311 942
3%
ساعت 6 تا 7 311 945
3%
ساعت 7 تا 8 302 1201
3%
ساعت 8 تا 9 357 1267
4%
ساعت 9 تا 10 405 1415
4%
ساعت 10 تا 11 430 1659
4%
ساعت 11 تا 12 400 1604
4%
ساعت 12 تا 13 408 2803
4%
ساعت 13 تا 14 420 1280
4%
ساعت 14 تا 15 386 1104
4%
ساعت 15 تا 16 398 1498
4%
ساعت 16 تا 17 361 1153
4%
ساعت 17 تا 18 356 982
4%
ساعت 18 تا 19 347 1179
3%
ساعت 19 تا 20 343 992
3%
ساعت 20 تا 21 340 1523
3%
ساعت 21 تا 22 358 968
4%
ساعت 22 تا 23 337 1214
3%
ساعت 23 تا 24 374 1302
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1400/02/23 13 148
1%
1400/02/22 18 170
1%
1400/02/21 21 170
2%
1400/02/20 13 164
1%
1400/02/19 17 180
1%
1400/02/18 18 200
1%
1400/02/17 11 156
1%
1400/02/16 14 178
1%
1400/02/15 15 161
1%
1400/02/14 18 165
1%
1400/02/13 19 180
2%
1400/02/12 7 150
0%
1400/02/11 5 150
0%
1400/02/10 5 150
0%
1400/02/09 7 169
0%
1400/02/08 21 167
2%
1400/02/07 6 149
0%
1400/02/06 19 166
2%
1400/02/05 17 162
1%
1400/02/04 34 187
3%
1400/02/03 23 193
2%
1400/02/02 45 201
4%
1400/02/01 102 252
10%
1400/01/31 84 248
8%
1400/01/30 101 269
10%
1400/01/29 57 213
6%
1400/01/28 80 163
8%
1400/01/27 21 44
2%
1400/01/26 64 70
6%
1400/01/25 35 140
3%
1400/01/24 32 156
3%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
2002 24068
61%
WinNT
951 4785
29%
WinXP
132 1605
4%
UNIX
124 326
3%
Win2000
19 35
0%
Win98
4 6
0%
MacPPC
3 3
0%
WinCE
1 1
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
other
1486 19138
41%
Chrome
1329 6555
37%
Firefox
372 3752
10%
Safari
244 696
6%
IE
141 685
3%
Opera
3 3
0%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
Home 1630 15036
98%
اخبار 4 16
0%
Home 4 122
0%
سفر به ... 2 2
0%
poll 2 2
0%
صفحه تستی 1 1
0%
درباره ما 1 1
0%
بانک اطلاعاتی 1 1
0%
تماس با ما 1 1
0%
خدمات الکترونیک 1 1
0%