ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
  • 0 کاربران آنلاین
  • 1401 بازدید کل 13212 کلیک
  • 4 بازدید امروز 29 کلیک
  • 5 بازدید دیروز 34 کلیک
  • 37 بیشترین بازدید روزانه 460 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 77 139
3%
ساعت 1 تا 2 73 155
3%
ساعت 2 تا 3 62 116
3%
ساعت 3 تا 4 72 182
3%
ساعت 4 تا 5 66 123
3%
ساعت 5 تا 6 62 115
3%
ساعت 6 تا 7 56 118
2%
ساعت 7 تا 8 63 226
3%
ساعت 8 تا 9 77 323
3%
ساعت 9 تا 10 115 317
5%
ساعت 10 تا 11 122 592
5%
ساعت 11 تا 12 111 524
5%
ساعت 12 تا 13 104 468
5%
ساعت 13 تا 14 108 417
5%
ساعت 14 تا 15 101 242
4%
ساعت 15 تا 16 104 280
5%
ساعت 16 تا 17 108 258
5%
ساعت 17 تا 18 87 199
4%
ساعت 18 تا 19 83 199
4%
ساعت 19 تا 20 90 149
4%
ساعت 20 تا 21 79 205
3%
ساعت 21 تا 22 76 175
3%
ساعت 22 تا 23 74 196
3%
ساعت 23 تا 24 88 451
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1398/11/29 4 29
2%
1398/11/28 5 34
3%
1398/11/27 2 51
1%
1398/11/26 3 30
2%
1398/11/25 2 21
1%
1398/11/24 2 24
1%
1398/11/23 1 14
0%
1398/11/22 2 29
1%
1398/11/21 2 103
1%
1398/11/20 2 49
1%
1398/11/19 1 70
0%
1398/11/18 3 55
2%
1398/11/17 4 17
2%
1398/11/16 3 30
2%
1398/11/15 2 43
1%
1398/11/14 2 22
1%
1398/11/13 2 15
1%
1398/11/12 3 17
2%
1398/11/11 37 85
24%
1398/11/10 37 81
24%
1398/11/09 15 42
10%
1398/11/08 3 20
2%
1398/11/07 2 17
1%
1398/11/06 2 6
1%
1398/11/05 2 3
1%
1398/11/04 0 0
0%
1398/11/03 1 1
0%
1398/11/02 2 3
1%
1398/11/01 1 4
0%
1398/10/30 3 3
2%
1398/10/29 0 0
0%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
455 3421
54%
WinNT
296 2504
35%
UNIX
50 129
6%
WinXP
29 95
3%
Win2000
1 17
0%
Win98
1 3
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
Chrome
417 3027
43%
other
241 2089
25%
Firefox
151 560
15%
Safari
91 179
9%
IE
54 314
5%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
Home 544 2645
98%
Home 4 8
0%
اخبار 2 16
0%
صفحه تستی 1 1
0%
درباره ما 1 1
0%
سفر به ... 1 1
0%